Tjänster

IT-ansvarig
Du får tillgång till kompetens på ledningsnivå då vi diskuterar igenom frågor som rör ditt företags utveckling i relation till de växande möjligheterna inom IT.

Säkerhetsanalys
Med vår erfarenhet av olika nätverksmiljöer kan vi erbjuda en bred analys av säkerheten i ert nätverk. Tjänsten kan omfatta analys av ert skydd mot problem orsakade av tekniska fel, strömavbrott, datavirus, stöld och dataintrång.

IT-support
Lokala-/regionala supportuppdrag till flertalet större (både svenska och utländska) stora IT-företag, vilket gett oss mycket uppdrag till dom största arbetsgivarna i Mälardalen och Bergslagen.

Helpdesk- och fjärrsupport
PS Support är ett flexibelt företag som klarar kunders behov i olika nivåer. Företaget kan erbjuda att samarbeta med/via telefonsupport och fjärrsupport. Kunderna bestämmer nivån och därefter lämnas en offert och förslag.

Copyright © 2024 PS Support AB
Badhusgatan 7B, 722 15 Västerås | Tfn: 021-448 07 77 | info@pssupport.se